us es sk

 

Učeníci Sŕdc Ježiša a Márie

 

Kto sme?


Rehoľný inštitút diecézneho práva založený v roku 1987 a kanonicky ustanovený v španielskej diecéze Cuenca v roku 2002.

Naša Spiritualita

 
„Učeník, kontemplujúc ukrižovaného Krista spolu s Máriou, počuje hlas Učiteľa, ktorý ho volá byť jedno s  Ním, zasvätený Duchom Svätým v službe Cirkvi; a žiť v Ukrižovanom tajomstvo jeho Vykupiteľského Srdca, v ktorom sa odhaľuje nesmierna láska Otca“. (Stanovy Učeníkov Sŕdc Ježiša a Márie, č. 3)

 

Naše poslanie

 

Učeníci máme ako naše vlastné poslanie:

1. Apoštolát, duchovné sprevádzanie a formácia

2. Duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca z Loyoly

3. Starostlivosť o skupiny mladých, manželov, rodín ...

4. Teologická formácia a vyučovanie

Toto poslanie žijeme konkrétne v každej škole, farnosti, univerzite a v každom združení veriacich, v ktorých pracujeme.