us es sk

Epidémia - čas na veľké slová (o. José Granados)

o. Jose Granados

Márnotratný syn, ohrozený hladomorom, si znovu uvedomil význam niektorých slov: syn, domov, milosrdenstvo, brat... Vrátil sa tak k Otcovi, ktorý ho kedysi naučil všetky tieto slová.
Aj nám ticho tejto skúšky koronavírusu otvára priestor, aby sme opäť uchopili veľké slová, ktoré dávajú zmysel nášmu putovaniu. Čo je telo, čo sú sviatosti, čo je život a zdravie, čo je rodina,  čo je spoločnosť ...?
Náš Generálny Predstavený, o. José Granados, nám ponúkne každý deň komentár o jednom z týchto veľký slov, ktoré vďaka tomu, že znie inak počas karantény odhaľuje skryté bohatstvo.

Nasledujúce nahrávky sú prekladom pôvodných španielskych nahrávok. Tu je možné vypočuť si originál a tu jeho anglický preklad. 


52. Srdce (26.6.2020)

51. Pravda (25.6.2020)

50. Prítomný čas (24.6.2020)

49. Pokoj (23.6.2020)

48. Prítomnosť (22.6.2020)

47. Birmovka (21.6.2020)

46. Krst (20.6.2020)

45. Riziko (19.6.2020)

44. Veľká Noc (18.6.2020)

43. Normálnosť (16.6.2020)

42. Cirkev (15.6.2020)

41. Milosrdenstvo (14.6.2020)

40. Kríž (12.6.2020)

39. Eucharistia (11.6.2020)

38. Pamäť (10.6.2020)

37. Človek (9.6.2020)

36. Kňazstvo (8.6.2020)

35. Trest (7.6.2020)

34. Vďačnosť (6.6.2020)

33. Misia (5.6.2020)

32. Smrť (4.6.2020)

31. Obrátenie (3.6.2020)

30. Sloboda (2.6.2020)

29. Ježiš Kristus (1.6.2020)

28. Duch (31.5.2020)

27. Mária (30.5.2020)

26. Boh (28.5.2020)

25. Zdravie a spása (27.5.2020)

24. Utrpenie (26.5.2020)

23. Modlitba (25.5.2020)

22. Vzdelávanie (24.5.2020)

21. Vtelenie (23.5.2020)

20. Štastie (22.5.2020)

19. Kreatívne menšiny (21.5.2020)

18. Sviatosť (20.5.2020)

17. Večný život (19.5.2020)

16. Veľký Pastier (18.5.2020)

15. Obrad prechodu (17.5.2020)

14. Spoločné dobro (16.5.2020)

13. Nádej (15.5.2020)

12. Rodina (14.5.2020)

11. To podstatné (13.5.2020)

10. Prestavba (12.5.2020)

09. Prozreteľnosť (11.5.2020)

08. Budúcnosť (10.5.2020)

07. Spoveď (9.5.2020)

06. Odpustenie (8.5.2020)

05. Spoločnosť (7.5.2020)

04. Otec (6.5.2020)

03. Život (5.5.2020)

02. Telo (4.5.2020)

01. Úvod (3.5.2020)